info@kasdikurason.com

  CALL US NOW: +599 7774488

Kas di Kurason

Het Hartenhuis ..........House of the Heart   
Waar vanuit het hart gecreëerd wordt om een ander hart te raken
Where the creation happens from one heart to touch another heart

Welcome!

Kas di Kurason


Kas di Kurason is een organisatie waarbij vanuit het hart wordt gecreëerd om het hart van de ander te raken.
Er worden verschillende activiteiten ontplooit.
Zeerolstoelen worden ingezet voor mensen, die zonder dit hulpmiddel het water niet in kunnen.
Ontspanningsmassage wordt aangeboden, eventueel in combinatie met een klanksessie.
Reflexzonetherapie wordt aangeboden, ter verbetering van het algeheel lichamelijk functioneren.
Tenslotte kunt u voor particuliere verpleeghulp ook bij Kas di Kurason terecht.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kas di Kurason is an organization that creates from the heart to touch the heart of the other.
Various activities are being developed.
Sea wheelchairs are used for people who cannot enter the water without this aid.
Relaxation massage is offered, possibly in combination with a sound session.
Reflex zone therapy is offered to improve general physical functioning.
Finally, you can also contact Kas di Kurason for private nursing.